Tidigare aktiviteter

Söndagen den 4 juni var det Upptäckardag vid Tegelsmorasjön under ledning av Martin Linderstad. Vi tittade på olika lavar, fångade smådjur i vattnet. Ett rikt fågellivet där vi fick bl. a höra Rördrom, se svarttärnor, Duvhök, näktergal, och kärrhök vid vårt besök.