Skog

Vår skog – upprop från 23 organisationer om Sveaskog

Det är dags att sätta ner foten nu, vi måste se till att framtida generationer får vandra i gammelskog och uppleva allt som finns där.
Många skogar av högt naturvärde blir avverkade och förvandlas till virkesåkrar med monokultur.

Vi är inte ensamma i Naturskyddsföreningen som vill värna våra gemensamma skogar!
Tillsammans med 22 andra organisationer går nu Naturskyddsföreningen ut i en kampanj för att:
1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
2. De statliga skogarna med låga naturvärden ska användas för att byta in privat­ägd skog med höga naturvärden.
3. Staten och Sveaskog ska vara förebilder och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna 1-3 kan genomföras.

Du kan göra det här!
Börja med att skriva på uppropet- klicka på bilden eller se länk nedanför! När du skrivit på – sprid vidare!
Låt framtidens barn få uppleva en riktigt skog!

https://varskog.nu/snf