Aktuellt

 

Blomrika vägkanter!

Våra vägkanter är rika på blomster av olika slag som trivs i den miljön. Här trivs också de viktiga pollinerande insekter som får sin föda och samtidigt pollinerar växterna.
Naturskyddsföreningen har på riksnivå en kampanj för att upplysa hur viktigt detta är. Dagens jordbruk är det ont om ängsmark där blommorna får blomma fritt och leverera mat till insekterna. Så vägkanterna är viktigt för detta samarbete mellan insekter-blommor.
Att inte slå blomrika vägkanter förrän i augusti är viktigt för att känsliga växter ska hinna blomma över och sätta frö för nya plantor. Tyvärr har inte information och kunskapen gått fram till kommuner, trafikverket och övriga aktörer utan vägkanterna slås under högsommartid.
(Två foldrar har tagits fram, en för södra Sverige och en för norra om dessa blomsterrika vägkanter)

Naturskyddsföreningen Tierp har uppmärksammat att blomrika vägkanter på flera håll har slagits alldeles för tidigt. På många vägkanter här i norduppland växer ofta orkidéer och de är fridlysta.
Ett par exempel där blomrika vägkanter har slagits/skrapats för tidigt på säsongen:
1. på väg 292 har vid Tobo har blomrika vägkanter slagits. Vissa delar av vägen där det växt sly har behövts tagits bort, men de delar av vägkanterna som är blomrika bör ha sparats till ett senare tillfälle om de ens behöver slås.
2. På gångvägen mellan Tobo station och Tobo samhälle har man skrapat bort all växtlighet. Där var det mycket blomrika vägkanter som är viktig för våra bin och fjärilar. Det är även viktigt för upplevelsen när man cyklar eller promenerar där att få uppleva naturen och inte bara en gångväg md grusiga kanter.
Naturskyddsföreningen Tierp anser att det ska finnas en planering för slåtter av vägkanterna, som föregås av en inventering, för att kunna märka ut vilka blomrika vägkanter som ska sparas.

Har du sett någon vägkant där växer mycket blommor samt orkidéer där det är bättre att slå i augusti istället än nu under hösommaren?
Kontakta oss i Naturskyddsföreningen Tierp och berätta.

Värna vårt Strandskydd

Stränder är för alla, läs mer genom att klicka på rubriken


 

 

 

Träden i allén på Södra Esplanaden i Tierps köping får inte tas ned. Det säger mark- och miljödomstolen i en dom och väljer att gå på Naturskyddsföreningens linje i frågan.

Läs nedan hela reportaget

UNT 190320 Reportage av Kjell Sjöberg