Natursnokarna

Natursnokarna i Tierp är en utomhusverksamhet för barn i alla åldrar med deras vuxna! De vuxna ansvarar för de barn de kommer med.

Natursnokarna 2017:
22 januari
26 februari
19 mars
17 september
22 oktober
26 november

Tid: Klockan 10-12 varje gång
Plats: Fågeltornet vid Tegelsmorasjön, Örbyhus

Matsäcksfika medtages och kläder efter väder!

___________________________________

FAMILJELÖRDAG 30 SEPTEMBER, TIERPS BIBLIOTEK:

Infogad bild 1

/ Julia, ledare för Natursnokarna i Tierp