Kontaktpersoner

Har du frågor, synpunkter eller förslag på någon åtgärd som gynnar natur- och miljövård?


Inom följande områden har föreningen kontaktpersoner:

Ordförande
E-post:
Inger Lindgren
072-712 89 10

Energi
E-post:
Inger Lindgren
072-712 89 10

Botanik
Svante von Strokirch
0294-100 24

Skog
Svante von Strokirch
0294-100 24

Trafik
Svante von Strokirch
0294-100 24

Omställning
E-post
Isabelle Axelsson

Jordbruk
E-post:
Lotta Lund
070-255 69 82

Kulturmarker
E-post:
Inger Lindgren
072-712 89 10

Web
E-post:
Lotta Lund