Kontaktpersoner

Har du frågor, synpunkter eller förslag på någon åtgärd som gynnar natur- och miljövård?


Inom följande områden har föreningen kontaktpersoner:

Ordförande
Inger Lindgren
072-712 89 10

Energi
Inger Lindgren
072-712 89 10

Botanik
Svante von Strokirch
0294-100 24

Djur
Ulf Blomquist
0295-108 18

Skog
Svante von Strokirch
0294-100 24

Trafik
Svante von Strokirch
0294-100 24

Omställning
Isabelle Axelsson

Jordbruk
Lotta Lund
070-255 69 82

Kulturmarker
Inger Lindgren
072-712 89 10

Web
Lotta Lund