Om oss

Naturskyddsföreningen Tierp (Tierps kommun) är en lokal krets av Svenska naturskyddsföreningen. Lokalföreningen består av ca 400 medlemmar med Inger Lindgren som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade deltaga i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

Gilla gärna oss på Facebook!

 

Kommande aktiviteter:

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/
Vecka 40 29 september till den 5.e oktober infaller miljövänliga veckan.
Naturskyddsföreningen vill sätta focus på hur du kan bidra till ett hållbarare liv. Naturskyddsföreningen Tierp kommer att visa en utställningen med tips på hur du kan ” FIXA GREJEN”   den söndagen den 29 september i Örbyhus, framtidsverkstaden kl 10-12. Vi kommer även att ha en svamputställning och möjlighet att ta Naturfalkenmärket. den 30 september flyttas utställningen till Biblioteket i Söderfors och inte som annonserat till biblioteket i Tierp då de har stängt. Sedan flyttas utställningen till Biblioteket i Söderfors och finns där vecka 40 mot planerat till biblioteket i Tierp. Det beror på att biblioteket i Tierp är stängt.