Om oss

Naturskyddsföreningen Tierp (Tierps kommun) är en lokal krets av Svenska naturskyddsföreningen. Lokalföreningen består av ca 400 medlemmar med Ingrid Lindgren som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade deltaga i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

Gilla gärna oss på Facebook!

 

Kommande aktiviteter:

Tisdag den 4 juli kl 19.00

Enligt gammal god tradition tar Svante med oss till en ny spännande plats med sommarblommor i högform. Glöm inte att ta oömma kläder, täta skor eller stövlar och matsäck.
Plats: Samling vid ICA-parkeringen i Skärplinge

Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel: 0294-100 24

Se mer under verksamhet för årsprogrammet för Tierps Naturskyddsförening