Om oss

Naturskyddsföreningen Tierp (Tierps kommun) är en lokal krets av Svenska naturskyddsföreningen. Lokalföreningen består av ca 400 medlemmar med Inger Lindgren som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade deltaga i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

Gilla gärna oss på Facebook!

Kommande aktiviteter:

                                          Miljövänliga veckan, alltid vecka 40!

På lördag den 26 september startar Miljövänliga veckan i Naturskyddsföreningens regi. Tema är ”Fixa grejen – dela mera”. Kampanjen uppmärksammar svenskarnas ohållbara konsumtion av kläder och prylar. Här ges tips på hur man kan ge sakerna ett längre liv. I år uppmärksammas också alla fungerande grejer svenskarna slänger varje år.

Så mycket som en fjärdedel av det som slängs på landet återvinningscentraler hade gått att använda. Nästan en femtedel har ett kommersiellt värde. Det är ett stort slöseri med resurser.

Tierps Naturskyddsförening kommer att vara den 26/9 stå i Möbeln på förmiddagen och informera om hur man kan på bästa sätt vara miljövänlig

 

Höstens program
Pga coronan har många av höstens program ställts in.


Vi i Tierps Naturskyddsförening har fått Tierps kommuns miljöpris 2020

Motivering: Årets miljöpris

I snart 50 år har Naturskyddsföreningen i Tierp varit en handlingskraftig förening som sprider kunskap om natur och miljö genom ett varierat program för allmänheten. Genom verksamhet som ”Natursnokarna” för barn, sitt arbete med evenemang och naturguidningar bidrar de till människors kunskap om natur och miljöfrågor. Föreningen är en viktig samhällsaktör och strävar efter att möjligheten till en långsiktigt hållbar miljö förbättras