Om oss

Naturskyddsföreningen Tierp (Tierps kommun) är en lokal krets av Svenska naturskyddsföreningen. Lokalföreningen består av ca 400 medlemmar med Inger Lindgren som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade deltaga i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

Gilla gärna oss på Facebook!

Kommande aktiviteter:

PGA Corona Pandemin ställer Naturskyddsföreningen Tierp in alla evenemang t.o.m augusti och tar där efter ställning hur situationen är.

 

Blomrika vägkanter!

Våra vägkanter är rika på blomster av olika slag som trivs i den miljön. Här trivs också de viktiga pollinerande insekter som får sin föda och samtidigt pollinerar växterna.
Naturskyddsföreningen har på riksnivå en kampanj för att upplysa hur viktigt detta är. Dagens jordbruk är det ont om ängsmark där blommorna får blomma fritt och leverera mat till insekterna. Så vägkanterna är viktigt för detta samarbete mellan insekter-blommor.
Att inte slå blomrika vägkanter förrän i augusti är viktigt för att känsliga växter ska hinna blomma över och sätta frö för nya plantor. Tyvärr har inte information och kunskapen gått fram till kommuner, trafikverket och övriga aktörer utan vägkanterna slås under högsommartid.
(Två foldrar har tagits fram, en för södra Sverige och en för norra om dessa blomsterrika vägkanter)

Naturskyddsföreningen Tierp har uppmärksammat att blomrika vägkanter på flera håll har slagits alldeles för tidigt. På många vägkanter här i norduppland växer ofta orkidéer och de är fridlysta.
Ett par exempel där blomrika vägkanter har slagits/skrapats för tidigt på säsongen:
1. på väg 292 har vid Tobo har blomrika vägkanter slagits. Vissa delar av vägen där det växt sly har behövts tagits bort, men de delar av vägkanterna som är blomrika bör ha sparats till ett senare tillfälle om de ens behöver slås.
2. På gångvägen mellan Tobo station och Tobo samhälle har man skrapat bort all växtlighet. Där var det mycket blomrika vägkanter som är viktig för våra bin och fjärilar. Det är även viktigt för upplevelsen när man cyklar eller promenerar där att få uppleva naturen och inte bara en gångväg md grusiga kanter.
Naturskyddsföreningen Tierp anser att det ska finnas en planering för slåtter av vägkanterna, som föregås av en inventering, för att kunna märka ut vilka blomrika vägkanter som ska sparas.

Har du sett någon vägkant där växer mycket blommor samt orkidéer där det är bättre att slå i augusti istället än nu under hösommaren?
Kontakta oss i Naturskyddsföreningen Tierp och berätta.


Vi i Tierps Naturskyddsförening har fått Tierps kommuns miljöpris 2020

Motivering: Årets miljöpris

I snart 50 år har Naturskyddsföreningen i Tierp varit en handlingskraftig förening som sprider kunskap om natur och miljö genom ett varierat program för allmänheten. Genom verksamhet som ”Natursnokarna” för barn, sitt arbete med evenemang och naturguidningar bidrar de till människors kunskap om natur och miljöfrågor. Föreningen är en viktig samhällsaktör och strävar efter att möjligheten till en långsiktigt hållbar miljö förbättras