Om oss

Naturskyddsföreningen Tierp (Tierps kommun) är en lokal krets av Svenska naturskyddsföreningen. Lokalföreningen består av ca 400 medlemmar med Inger Lindgren som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade deltaga i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

Gilla gärna oss på Facebook!

 

Kommande aktiviteter:

15 september kl. 10.00 -12.00 Svamputställning
Vill du veta vad det är för svamp du ser i skogen? Lära dig fler sorter än kantareller?
Kom till Gammelgården och fråga och titta på svamputställningen.
Tag gärna med dig egna svampar och fyll på utställningen
Plats: Gammelgården i Tierp Kontaktperson: Inger Lindgren 0727-12 89 10

Se mer under verksamhet för årsprogrammet för Tierps Naturskyddsförening