Om oss

Naturskyddsföreningen Tierp (Tierps kommun) är en lokal krets av Svenska naturskyddsföreningen. Lokalföreningen består av ca 400 medlemmar med Inger Lindgren som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade deltaga i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

Gilla gärna oss på Facebook!

 

Kommande aktiviteter:
Lördagen den 24 mars 2018 förväntas miljontals människor över hela världen släcka ljuset under en timme. Var med och delta du också!
Kom till Trollsjön där det anordnas en manifestation för hela familjen! I eldens sken kan du gå en tipspromenad som vi i Naturskyddsföreningen har gjort.
Läs mer här i länken.
Varmt välkomna!

 

Se mer under verksamhet för årsprogrammet för Tierps Naturskyddsförening