Styrelsen

Ordförande
Inger Lindgren
072-712 89 10

Vice ordförande
Ulf Blomquist
0295-108 18

Kassör och sekreterare
Anna-Lena Hjalmarsson
070-237 99 98

Webb och FBansvarig
Lotta Lund

Annonsansvarig
Lena von Strokirch
0294-100 24

Ledamot
Svante Von Strokirch

Suppleanter
Lotta Lund
Rolf Harbom
Anna Walberg von Heine